Ojedinělý projekt zaměřený na tématiku propojování generací v pracovním prostředí.
Konference, která přináší pracovní místa.
Nové praktické nástroje k uskutečňování změn.

Connecting Generations

konference a workshop na téma Mezigenerační výzvy ve firemním prostředí

Termín: čtvrtek 28. 11. 2013,
Místo konání: Bio Illusion, Vinohradská 48, Praha 2

Realizátor konference:
OTTO BLANC Business & Social Club
ve spolupráci s
LMC s.r.o. (Jobs.cz)

Konference je určena pro majitele firem, HR pracovníky, vybrané uchazeče o zaměstnání z řad absolventů a osob 45+ a novináře.
Pro firmy, které mají zájem o uchazeče o zaměstnání bude provedena preselekce kandidátů na jimi určené pracovní pozice v počtu maximálně 5 osob (absolventů VŠ a SŠ, a osob 45+).

 • Hlavní témata, program konference a přednášející

  +
  Hlavní témata

  1. Jak postavit tým snů s využitím age managementu
  2. Talent management jako efektivní nástroj pro udržení lidského kapitálu
  3. Diversita a flexibilita na pracovišti aneb výhody a nevýhody rozmanitosti

  Program konference

  – registrace účastníků
  – přednáškové bloky rozdělené podle uvedených třech témat včetně polední přestávky
  – workshop – PhDr. Marián Jelínek, bývalý kouč Jaromíra Jágra, psycholog, hokej. trenér
  - přímá interakce mezi uchazeči o zaměstnání a zástupci firem na základě vlastních požadavků

  Přednášející

  Zahraniční host: Dr. Ekaterina SHIRYAEVA
  Situace na ruském trhu se zaměstnáváním absolventů a osob 45+ versus globální pohled
  Vedoucí projektů Executive Research v Rusku a CIS - Commercial Bank Renaissance Capital, Deloitte, Philip Morris, Ernst&Young, Andersen. Osobní kouč pro top manažery.

  Dr. Vladimír ŠPIDLA - Budoucnost práce
  Evropské hnutí v ČR, bývalý EU komisař 2004-2010 zodpovědný za sociální otázky, zaměstnanost a rovné příležitosti

  Prof. RNDr. Stanislav KOMÁREK Dr. – Jak uštvat gazelu aneb jak vzniká tým ve světě zvířat
  Biolog, etolog, spisovatel

  Doc. Dr. Jan KARGER CSc. – Tvorba týmu a generační problematika ve sportu
  Proděkan FTVS UK Praha

  PhDr. Marián KUBEŠ – Diversita a flexibilita na pracovišti aneb výhody a nevýhody rozmanitosti
  ADDA Consultans s.r.o. Bratislava

  Ing. Vladimír ŠTĚPÁNEK – Krajní meze krizového managementu
  Krizový manager

  Michal DLOUHÝ – Videodotazníky, nový trend v náboru zaměstnanců
  LMC s.r.o. – Business Development Manager

  INFORMACE PRO FIRMY: Každá firma má nárok, v případě zájmu o uchazeče o zaměstnání, na provedení preselekce kandidátů na jimi určené pracovní místa v počtu maximálně 5 osob.

 • Informace pro uchazeče o zaměstnání

  +
  Charakteristika uchazečů

  1. absolvent SŠ s maturitou či VŠ do tří let po ukončení studia
  2. budoucí absolvent SŠ s maturitou či VŠ v roce 2014
  3. uchazeč který v roce 2013 dosáhl min. věku 45 let s minimálně SŠ vzděláním ukončeným maturitou

  Požadavky pro výběrové řízení:

  první uzávěrka 6. 11. 2013
  druhá uzávěrka 19. 11. 2013

  • vyplnění přihlášky pro uchazeče o zaměstnání do výběrového řízení – bit.ly/uchazeci - viz. Otázky organizátora (spravuje TakePlace)
  • strukturovaný životopis, reference včetně kontaktů; jako nepovinné osobní příběh, zkušenosti
  • fotografie minimálně pasového formátu – zaslat na email: konference@obclub.cz

  Co získají účastníci - uchazeči o zaměstnání?

  • volný vstup na workshop s motivační přednáškou p. Mariána JELÍNKA - bývalý osobní mentální kouč Jaromíra Jágra, psycholog, hokejový trenér, lektor
  • zvýhodněný vstup na celodenní konferenci včetně workshopu - absolventi: 490 Kč, uchazeči 45+: 790 Kč (po uzávěrce výběrového řízení bude zaslán vybraným uchazečům link k registraci na workshop a zakoupení zvýhodněné vstupenky)
  • možnost zprostředkování konkrétních osobních setkání s potenciálními zaměstnavateli
  • věcné dary od partnerů projektu

  Podmínka účasti: splnění požadavků výběrového řízení, osobní účast na programech, prokázání se OP (dotazy na konference@obclub.cz).

  Všichni uchazeči o zaměstnání budou kontaktováni přímo na uvedený e-mail. Spojení v dotazníku po uskutečnění výběrového řízení po termínu druhé uzávěrky, tedy po 19. 11. 2013. Informace o termínu odeslání zpráv budou zveřejněny na www.obclub.cz (Zasílání výsledků výběrového řízení a další informace.)

 • Vstupenky

  +

  V případě, že se Vám nezobrazuje vstupné, je možné zakoupit vstupenky přes link:
  http://connecting-generations-1-2013.takeplace.eu/cs

  Další možnost pro zakoupení vstupenek: info@obclub.cz – registrace – uvést jméno, společnost, fakturační údaje včetně objednávky. Obratem bude zaslána faktura k provedení platby.

  Vstupné pro firmy na konferenci a workshop obsahuje možnost preselekce až 5 kandidátů dle vlastní specifikace a přímou interakci s nimi v rámci workshopu. Dále 2× coffee break a 1× oběd.

  Vstupné pro studenty na konferenci a workshop obsahuje 2× coffee break a 1× oběd. Studenti na místě musí předložit platný vysokoškolský index.

  Vstupné pro uchazeče o zaměstnání z řad absolventů SŠ a VŠ včetně osob 45+, kteří budou vybráni ve výběrovém řízení mají vstup na odborný workshop zdarma. V případě zájmu o dopolední program, přednášky významných hostů konference, zvýhodněné vstupné obsahuje 2× coffee break a 1× oběd.

  Vstupné pro členy klubu OTTO BLANC Business & Social Club na konferenci a workshop obsahuje 2× coffee break a 1× oběd.

  V případě zájmu o dopolední program, přednášky významných hostů konference, obsahuje zvýhodněné vstupné 2× coffee break a 1× oběd.

Hlavní partner konference:
LMC s.r.o. – Jobs.cz

Partneři konference:
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha
Spolek absolventů ČVUT – www.absolventicvut.cz
Vivia s.r.o. – www.vivia.cz
Grada Publishing, a.s. – www.grada.cz
Conpro – www.conpro.cz

Co je jedinečné a výjimečné na této konferenci?

• jedná se o ojedinělý projekt zaměřený na tématiku propojování generací v pracovním prostředí
• nabízí odpověď na otázku – Jak si zachovat firmu funkční, i když se mění podmínky?
• inspirativní zážitek pro HR profesionály i majitele firem vedoucí k zamyšlení, k dialogu nad současnými paradigmaty využívání lidských zdrojů
• informace pro sestavení udržitelného modelu pracovního týmu včetně tématiky age managementu
• výběr nestandardních řečníků, nadčasová v nabídce inspirativního pojetí témat konference
• konference, která přináší pracovní místa
• nové praktické nástroje k uskutečňování reálných změn
• zážitková konference plná energie, silných emocí zakončená workshopem s jedinečným lektorem
• řeší aktuální téma v oblasti personalistiky

Cíle konference

• vzbudit zájem o problematiku zaměstnanosti absolventů a osob 45+
• motivovat absolventy a osoby 45+ k osobnímu a profesnímu rozvoji, posílit jejich sebevědomí
• zprostředkovat netradiční osobní setkání s potenciálními zaměstnavateli, majiteli a HR manažery firem
• komunikovat výhody zaměstnávání absolventů a osob 45+ směrem k zaměstnavatelům a HR manažery významných firem
• inspirovat pro sestavení udržitelného modelu pracovního týmu

Představení organizátora konference

OTTO BLANC Impulzy je občanské neziskové sdružení, právnická osoba, registrovaná Ministerstvem vnitra České republiky, založená podle zákona č.83/1990Sb. o sdružování občanů, ve znění platných předpisů. Cílem OTTO BLANC Impulzy je: Podpora a zvyšování odborné úrovně podnikatelů, zástupců malých a středních firem, sdružení a škol, zaměstnanců se zaměřením na osobní rozvoj, růst jednotlivců.
www.ottoblanc-impulzy.cz

Součástí sdružení je OTTO BLANC Business & Social Club, umožňující propojování aktivních, vzdělaných a talentovaných lidí. Posláním klubu je poskytovat platformu pro sdílení intelektuálního kapitálu, vytvářet inspirativní prostředí přinášející nové impulzy. Dále setkávání s lidmi z oblasti byznysu, vědy, kultury, umění a sportu, kteří jsou nejen významnými osobnostmi ve svém oboru, ale dokážou také v něčem podstatném inspirovat.

O nás OTTO BLANC jsou jména muže a ženy, dvou blízkých osob. Vychází z přesvědčení, že harmonický celek vzniká spojením odlišných vhledů a zkušeností. Naší vizí je tvořit byznysový a společenský klub, který je místem setkávání aktivních, vzdělaných a talentovaných lidí.
POKORA

Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.
Voltaire

OTEVŘENOST

Je schopnost vidět bez předsudků, schopnost poslouchat bez přerušení, schopnost být s lidmi i věcmi, aniž bychom si o nich předem dělali představy.

DŮVĚRYHODNOST

Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.
Jack Welch

KRÁSA A VZDĚLANOST

Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal.
Verhaeren

Právě vzdělání a vnímání krásy tomu napomáhají, protože vzdělaný a krásu chápající člověk má stále bohatství v sobě.
Koutský

Etický kodex
 1. Člen klubu se chová odpovědně vůči ostatním členům i vůči klubu. Dodržuje dané slovo, respektuje pravidla, dbá dobré pověsti a dobrého jména klubu.

 2. Člen klubu se chová tak, aby si zasloužil nevynucenou důvěru ostatních. Je pravdivý, dbá o lidskou důstojnost, uznává právo vlastního úsudku a individualitu jedince.

 3. Člen klubu jedná s ostatními rovnocenně, je vzorem pro ostatní a svými znalostmi či zkušenostmi přispívá k vzájemnému obohacení a rozvoji.

 4. Člen klubu si uvědomuje, že získaná přátelství v rámci klubu jsou bezpodmínečná, že tato vznikají na základě svobodné vůle zúčastněných stran.

 5. Člen klubu projevuje osobní odvahu, nevzdává se vlastních zásad a projevuje dobrou vůli setkávat se s dalšími členy klubu.

 6. Člen klubu může dát doporučení novému zájemci o členství v klubu, spolu se zárukou jeho morálních hodnot.

 7. Člen klubu zachovává pravidla slušného chování, společenské etikety a dodržování dress code.

Klubový systém

Klubový systém a registrace zájemců o vstup do klubu: http://getunity.com/ob-registration/

Případně pro vstup využijte následující QR kód:

Adresa

info@obclub.cz
Strážovská 1561/76
153 00 Praha 5

Vedení klubu

Ing. Míla Petrová
prezidentka klubu
mila.petrova@obclub.cz
tel.: +420 603 257 455

Ing. Marie Poledníková
polednikova@obclub.cz

Ing. Petr Maňas
petr.manas@obclub.cz